Absorbenter

Vi arbetar med följande absorbenter i vår produktportfölj:

Ecobark

Ecobark Absorbent

Ecobark består av tallbark som suger upp vätskor, spill och olja. Ecobark är ekologiskt absorbent helt utan tillsatser av

kemikalier. Tallbarken flyter på vatten så kallad hydrofob.

Ecobark är biologiskt nedbrytbar och kan brännas eller komposteras.

EcoProol

Ecoprool absorberar alla typer av vätskor. Spånbaserad absorbent även denna biologisk nedbrytbar och utan kemikalier.

Absorberingslänsor

Länsor som absorberar petroleumprodukter på vattenytan. Består av tyg av polypropylen med innehåll av Ecobark.

läns vattenrening

Akutbox för fordon

Finns i olika varianter i väskor . Se under flik dukar & rullar.